Przeskocz do treści

Sympozja naukowe

SYMPOZJUM V

pod hasłem
"Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego"
organizowane przez
Sekcję Teologii Duchowości UKSW oraz
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

WARSZAWA, ul. Dewajtis 5,
21 kwietnia 2010 roku

PATRONAT HONOROWY

J.E. Abp Kazimierz NYCZ, metropolita warszawski
i J.E. Abp Władysław ZIÓŁEK, metropolita łódzki

Program

godz. 10.00 - SESJA I
Dr Paweł Sieradzki (Lublin, KUL Jana Pawła II), Życie i działalność Sługi Bożego
o. Anzelma Gądka OCD
Prof. zw. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD (Kraków, UP Jana Pawła II), Duchowość
i formacja zakonna karmelitów bosych w nauczaniu Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD
prof. zw. dr hab. Placyd Paweł Ogórek OCD (UKSW), Życie wspólnotowe karmelitów bosych jako życie miłości - w ujęciu Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD
Ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Urbański (UKSW), Trzy etapy życia duchowego
w ujęciu Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD
Prof. zw. dr hab. Antoni Jozafat Nowak OFM (WSH im. Korfantego, WSI-E), Osobowość kapłana w ujęciu Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD

godz. 12.10 - SESJA II
prof. nadzw. dr hab. Teresa Paszkowska SNMPN (Lublin, KUL Jana Pawła II), Życie konsekrowane w ujęciu Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD
lic. Konrada Zofia Dubel KDzJ (Łódź-Rzym), Charyzmat i duchowość Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Ks. dr Włodzimierz Gałązka (UKSW), Zjednoczenie z Bogiem jako cel życia kapłana
i osoby konsekrowanej w ujęciu Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD


IV SYMPOZJUM

pod przewodnictwem
Jego Ekscelencji Arcybiskupa Władysława Ziółka
Metropolity Łódzkiego
poświęcone pamięci
Sługi Bożego O. Anzelma Gądka OCD (1884-1969)
Założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
w 35 rocznicę śmierci na temat:
DUCHOWOŚĆ KAPŁAŃSKA
W NAUCZANIU SŁUGI BOŻEGO O. ANZELMA GĄDKA OCD

15 października 2004 r. (piątek) w kościele OO. Karmelitów Bosych,
ul. Liściasta 9 Nawiedzenie grobu Sługi Bożego w przedsionku kościoła
18.00 - MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem J. E. Ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka  Metropolity Łódzkiego w intencji  o łaskę beatyfikacji Sługi Bożego

16 października (sobota) - w Auli WSD, ul. Św. Stanisława Kostki 14
9.30 - Słowo Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka, Metropolity Łódzkiego
9.45 - Ks. dr Marek Kaczmarek (Łódź) - Kapłaństwo w nauczaniu Jana Pawła II.
10.15 - O. dr hab. Jerzy Gogola OCD (PAT, Kraków) - Sacerdos de Eucharistia.
Eucharystyczna duchowość kapłana w ujęciu Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD.
Przerwa
11.20 - O. prof. dr hab. Antoni Jozafat Nowak OFM (KUL) - Relacje interpersonalne
w korespondencyjnym kierownictwie duchowym rodzin konsekrowanych
w świetle Listów Sł. B. o. Anzelma Gądka.
12.00 - Anioł Pański
12.05 - Słowo O. dr Ottona Jakuba Filka OCD
12.20 - Podsumowanie i zakończenie Sympozjum
15.30 - Zwiedzanie MUZEUM Sługi Bożego O. Anzelma Gądka - w Domu zakonnym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, ul. Złocieniowa 38.


 III SYMPOZJUM 16 października 1999 r.
pod hasłem: JEST WŚRÓD NAS
poświęcone pamięci
Ojca Anzelma od Świętego Andrzeja Corsini OCD
(Maciej Józef Gądek 1884-1969)
w 30 rocznicę śmierci.

Dokumentacja pod red. o. Ottona Filka OCD, wyd. Archiwum Założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Łódź 2000, s. 164.

Materiały III Sympozjum zawierają:

List J.E. Ks. Abpa Wł. ZIÓŁKA do Przełożonej Generalnej i Uczestników III Sympozjum
Przełożona Generalna Zgromadzenia - List do Zgromadzenia ogłaszający III Sympozjum
Ks. dr Aleksandr Janeczek SDB, Wikariusz Biskupi - Kazanie wygłoszone podczas Mszy Świętej.

Referaty:
o. dr Piotr Franciszek Neumann OCD - Duchowość laikatu w kierownictwie duchowym o. Anzelma Gądka OCD
s. Konrada Dubel KDzJ - Obecność Ojca Założyciela w życiu Zgromadzenia
s. Zdzisława Muś KDzJ - Wspomnienia ze spotkań z Ojcem Założycielem
s. Imelda Kwiatkowska KDzJ - Ojciec Założyciel jest wśród nas.
oraz:
Akademia pt. Ostatnie rozmowy
s. Ewelina Wrześniewska KDzJ - Wiersz na 30 rocznicę śmierci o. Założyciela

Fotografie z III Sympozjum

Aneks I - Przedruk Pisemka domowego Pod znakiem Dzieciątka Jezus, 12/1969
s. Anzelma Pawłowska KDzJ - Wspomnienie o naszym o. Założycielu
o. Władysław Kluz OCD - Kazanie w czasie Mszy św. pogrzebowej o. Anzelma
o. Jan Chrzciciel Kołaczek OCD - Kazanie podczas żałobnych Nieszporów
s. Ewelina Wrześniewska KDzJ - Wiersze: Rozbłyśnie gwiazdka, W godzinie milczenia, Dobry Jezu, Miłość została

Aneks II - Przeniesienie doczesnych szczątków śp. o. Anzelma Gądka Łódź, 24 II 1990.
o. prof. Dominik Wider OCD - Kazanie wygłoszone podczas Mszy Świętej
o. dr Otto Filek OCD - Referat: Ideał jedności w zakonotwórczym charyzmacie
o. Anzelma
Fotografie z pogrzebu o. Anzelma


II SYMPOZJUM

poświęcone pamięci o. Anzelma od św. Andrzeja Corsini OCD
(Macieja Gądka),
 

Łódź, 14 -16 października 1994 r. zorganizowane z okazji 25 rocznicy jego śmierci, na temat: FORMACJA WE WSPÓLNOTACH KONSEKROWANYCH
W UJĘCIU I PRAKTYCE O. ANZELMA,
wyd. Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus,
Warszawa-Marki 1995, ss. 129.

Sympozjum miało miejsce w tym czasie gdy w Rzymie obradował Synod Biskupów
na temat życia konsekrowanego w Kościele.

W materiałach sympozyjnych zamieszczono:

Listy Biskupów
Słowo inauguracyjne o. Prowincjała Piotra Neumanna OCD
Homilia J.E. Ks. Bpa Adama Lepy
Słowo J.E. Ks. Bpa Bohdana Bejze
Homilia J.E. Ks. Bpa Jana Kulika
Referaty:
o. dr hab. Dominik Wider OCD - Formacja osób konsekrowanych w programowych ujęciach o. Anzelma.
o. dr Jerzy Gogola OCD - Formowanie mistrzyń w świetle listów o. Anzelma do przełożonych i mistrzyń.
o. dr Otto Filek OCD - O. Anzelm od św. Andrzeja Corsini OCD promotor wychowania realnego w świetle listów do M. Założycielki.
o. dr Honorat Gil OCD - O. Anzelm - wychowawca w oczach współpracowników i alumnów


I SYMPOZJUM
DNI KARMELITAŃSKIE W ŁODZI (12-15 X 1984 r.)
poświęcone życiu i duchowości O. Anzelma od św. Andrzeja Corsini OCD
(Macieja Gądka) z okazji setnej rocznicy Jego urodzin i piętnastej śmierci,
24 II 1884 - 15 X 1969.

Dokumentacja pod redakcją O. Ottona Filka OCD, wyd. Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Warszawa-Marki 1994 r.,
ss. 122.

W materiałach sympozyjnych zamieszczono m.in.:

Słowo J.E. ks. Bpa Józefa Rozwadowskiego
Słowo J.E. Ks. Bpa Bohdana Bejze
Słowo J. E. Ks. Bpa Władysława Ziółka
List Przełożonego Generalnego OCD o. Filipa Sainz de Baranda do o. Prowincjała Prowincji Ducha Świętego w Polsce z okazji 100 rocznicy urodzin o. Anzelma.
Przemówienie inauguracyjne o. Prowincjała Benignusa Wanata OCD
Referaty:
o. Kajetan Furmanik OCD - Rozwój ducha i osoby o. Anzelma od św. A. Corsini OCD w rodzinie, szkole i zakonie.
o. Emil Hebda OCD - O. Anzelm - kontemplatyk i apostoł Dzieciątka Jezus.
o. Tadeusz Kujałowicz OCD - Harmonia modlitwy i pracy w świetle listów
o. Anzelma.
o. Leonard Kowalówka OCD - O. Anzelm od św. A. Corsini jako wychowawca.
o. Benignus Wanat OCD - Zakonotwórcza myśl o. Anzelm od św. Andrzeja Corsini.

Oraz inne:
U stóp mej Pani - nowicjacki poemat br. Anzelma.
Fioretti o. Anzelma - słuchowisko opracowane przez o. Ottona od Aniołów OCD.
Teksty pieśni o O. Założycielu śpiewane przez Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus

Postulacja Sługi Bożego O. Anzelma Gądka OCD
91-358 Łódź, ul. Złocieniowa 38;
tel. 42 659-24-97; 728 302 374
e-mail: azkarmel@archidiecezja.lodz.pl