Przeskocz do treści

1 X Uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Dziecięctwo jest prostotą myśli, szczerością woli, a wszystkie swoje uczynki zamyka w miłości i oddaniu się Bogu w ofierze.
2 X Aniołów Stróżów
Droga dziecięctwa na pierwszy widok łatwa, ponętna, uśmiechnięta, w różach; w rzeczywistości to droga najwyższego zaparcia się siebie, umartwienia, droga wyniszczającej się dla Boga miłości własnej i ustawicznej ofiary.
3 X
Najważniejszą twą praktyką niech będzie: kochać i żyć ofiarą.
4 X
Patrzcie na to, co u innych jest dobre, ujemnych stron tak wiele mamy sami!
5 X
Aby nasze pragnienia były nie tylko ambitne ale pokorne, trzeba je okupić cierpieniem.
6 X
Bądź dzieckiem na wzór Dzieciątka Jezus.
7 X  NMP Różańcowej
Bądź na wzór Matki Najświętszej piastunką, która nosi Dzieciątko w myśli i woli, w sukience pokory i duchowego ubóstwa, w dziewiczej delikatności uścisku.
8 X
Życzę, byś dawała Dzieciątku siebie, i to nie po groszu, ale zawsze całą siebie - z myślą, wolą i czynem.
9 X
Dziecięctwo - to Królewskie Dziecko, które żyje ofiarą i miłością, herbem Jego Żłóbek i Krzyż ustrojony w róże!
10 X
Czyń twoją drogę prostą: prawdą, miłością i ofiarą, a także apostolstwem modlitwy i słowa, a nade wszystko czynu.
11 X
Miłość jest rozlewna - gdy zaś miłość się zamyka, to bardzo często jest egoizmem.
12 X
W Ofierze Eucharystycznej objawia się całe życie Jezusowe: żłóbek i ukrycie, apostolstwo i modlitwa, cierpienie i chwała.
13 X
Tak prowadź twoje myśli, a za nimi i twoją wolę, by miały zawsze za przedmiot Boga, i z Nim cię łączyły.
14 X
Zaczynaj drogę «maleńką »: najpierw pokorą, bo to fundament; gdy nie czujesz pokory, ale często upadasz - ćwicz ufność, bo ta da ci siłę i łaskę w wołaniu i modlitwie; gdy nie czujesz nawet ufności - oddaj się cała Miłosiernej Miłości - tu nigdy się nie zawiedziesz !
15 X  Św. Teresy od Jezusa i 52. rocznica śmierci sł. B. Anzelma Gądka OCD
Żyj miłością w ciągłej obecności Boga, a będziesz świętą!
16 X
W obcowaniu z Dzieciątkiem Jezus ucz się od Niego, jak trzeba stawać się dzieckiem w ćwiczeniu i wykonaniu wszelkiej cnoty.
17 X
Życzę byś była radością Dzieciątka Jezus, a osiągniesz to wtedy, gdy radość będziesz nieść i dawać drugim.
18 X
Wszystko, co czynisz z Dzieciątkiem i dla Niego - mierz pokorą i miłością, ofiarą i radością.
19 X
Dobrze wykorzystane cierpienie rodzi cnotę, nie taką „melancholiczną”, ale mężną i wielkoduszną.
20 X
Smutkowi się nie poddawaj, ale w spokojnej radości rozweselaj wszystkich.
21 X
Rozum jest potrzebny, owszem należy go rozwijać i formować według myśli i prawdy Bożej, lecz ozdobą jego jest skromność, raczej ocena zdania drugich, niż wysuwanie swego zdania.
22 X
Cnoty, zdolności, sąd o jakiejś rzeczy - niech się odziewają skromną sukienką pokory, delikatności w myśli i słowie.
23 X
Życzę ci i modlę się, byś obok róży kochała ciernie, które ranią, ale bronią róży, bronią prawdziwej cnoty.
24 X
Niech życie twoje będzie radością, która z Ducha Świętego się rodzi, w modlitwie, w umartwieniu, w cierpieniu, w ofiarnej miłości.
25 X
Nie bądź skąpą, nie po groszu, ale zawsze dawaj całą myśl i całą wolę Dzieciątku, i proś o chleb łaski, o mądrość, która jest prawdą i miłością.
26 X
Gdy pełnisz wolę Bożą - będziesz miała pokój i radość, gdy byś chciała pełnić swoją, będziesz miała cierpienie i niepokój.
27 X
Potrzeba ci cierpienia, bo ono cię krzepi i umacnia, jak zdrowy pokarm dla rosnących.
28 X
Cierpienie uczy pokory i oczyszcza z miłości własnej.
29 X
Ci, którzy cierpią z Chrystusem - idą drogą królewską.
30 X
Bądź świętą – Boga pełną, wyzutą z miłości własnej.
31 X
Rozczytuj się w Ewangelii i w żywocie św. Teresy. W Ewangelii znajdziesz prawdę, w żywocie św. Patronki znajdziesz sposób, jak ją wykonać.