Przeskocz do treści

Myśli Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD na grudzień 2020.

1 XII  
Dopatrujcie się u innych tylko dobra, a na pewno będziecie coraz doskonalsi.
2 XII
Niech Boże Dziecię będzie twoim nauczycielem i przedmiotem nauczania, z Nim będziesz rosła w łasce, w modlitwie i w tej mądrości, która oświecać i uświęcać będzie „malutkich”.
3 XII
Gdziekolwiek będziesz, nieś sztandar Dzieciątka i cnoty dziecięce, byś za przykładem Niepokalanej Dziewicy była wieczną służebnicą Pana.
4 XII
Trzeba rozszerzać rozum przez wiarę, serce ćwiczyć przez ofiarę i radość, by nie było „głośnego” męczeństwa, lecz pogodne i ciche pełnienie woli Bożej.
5 XII
Nic tak nie szkodzi własnemu uświęceniu i miłości Bożej, jak swoje „Ja”, trzeba je pogrzebać przez umartwienie sądu i woli.
6 XII  2 NIEDZIELA ADWENTU
Błogosławię na radość, bo to lekarstwo bardzo skuteczne na wszystkie niemoce.
7 XII
Apostolstwo wtedy jest wydajne, kiedy wypływa z pełności Boga w duszy.
8 XII NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP
Matka Najświętsza niech to sprawia swoim słówkiem u Dzieciątka Jezus – byś była wielka pokorą i wielkodusznością, i w dziecięctwie duchowym poznawała coraz bardziej tajemnice ofiary i miłości, które Ojciec niebieski objawia maluczkim.
9 XII
Codziennie obchodź pamiątkę Wcielenia i codziennie ze czcią Gabriela pozdrawiaj Niepokalaną Matkę Dzieciątka.
10 XII
Dzieciątko Jezus poprowadzi cię do Matki, a Matka do Dzieciątka Jezus.
11 XII
W Dziecięctwie Bożym jest pełnia wiedzy i świętości.
12 XII
Niech wzorem będzie Matka Najświętsza, jak uwielbiać Boskie Dziecię w prostocie wiary, w objęciach nadziei i miłosierdzia, w zjednoczeniu miłości i w codziennych uczynkach.
13 XII  3 NIEDZIELA ADWENTU
Święty Józef niech was prowadzi do Betlejem w cichej, wewnętrznej adoracji wraz z przeczystą Dziewicą Maryją, aby uwielbiać Króla wieków, który stał się maleńki, pokorny, wyniszczony.
14 XII  ŚW. JANA OD KRZYŻA
Daj siebie na miłość i ofiarę, a znajdziesz szczęście i radość nawet na wysokości krzyża.
15 XII
Głoś życiem i słowem, że należysz całkowicie do Pana Jezusa.
16 XII  POCZĄTEK NOWENNY PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NARODZENIA PAŃSKIEGO
Proś Dzieciątko Jezus, byś w nowennie do Jego i naszej uroczystości, szła do Betlejem z żywą wiarą i dziecięcą ufnością, która codzienną ofiarę życia wykonuje z radosną miłością.
17 XII
Każdy dzień niech będzie przygotowaniem na święta, i każdy będzie świętym dniem wiary, ufności i modlitwy, dniem miłości i ofiary.
18 XII
Miej zawsze serce czyste, a wolę mocną i wytrwałą, daleką od próżności i miłości własnej.
19 XII
Niech Dziecię Jezus uczy cię być mężną, nie szukać miłości dla siebie, ale żyć miłością do Niego i do bliźnich.
20 XII  4 NIEDZIELA ADWENTU
Trwaj w tej nowennie – codzienną pokorą, obecnością Maleńkiego – codzienną jednością miłości i oddania się.
21 XII
Szukaj w sobie Dzieciątka Jezus, a nie gub się sama w sobie.
22 XII  
Dziecięctwo wyznawaj nie słowami ani myślami, ale prawdziwymi cnotami.
23 XII
Żyj ofiarą ołtarza, przy którym tak często usługujesz.
24 XII
Niech twoją radością będzie posłuszeństwo, niech twoim weselem będzie ofiarna miłość, niech twoim życiem będzie Dzieciątko Jezus.
25 XII  BOŻE NARODZENIE
Odnów się przy żłóbku Jezusa – pielęgnuj i przygotuj Jego « pieluszki », gdy się rodzi na ołtarzu – i kochaj Go sercem Jego Matki Najświętszej.
26 XII  ŚWIĘTEGO SZCZEPANA
Szczególnie pielęgnuj: pokorę, prostotę, cichość, skupienie wewnętrzne, radość szczerą i ofiarną miłość – byś zawsze żyła dziecięctwem Jezusowym.
27 XII  ŚWIĘTEJ RODZINY
Nade wszystko kochaj Boże Dzieciątko i Jego Matkę, i św. Józefa. W każdym momencie bądź Dzieckiem Bożym.
28 XII
Niech Boże Dzieciątko Jezus, które zawsze czyniło „co się Ojcu podoba” i zawsze szukało „chwały Ojca” – nauczy cię, jak pracę łączyć z modlitwą.
29 XII 
Niechże Boże Dziecię wprowadzi cię w tajemnice swego dziecięctwa, by stały się one twoją własnością i świętością.
30 XII
Niech radość dziecięca rozpromienia twoje życie wewnętrzne i zewnętrzne – byś była radosną świętą.
31 XII  99. ROCZNICA ZAŁOŻENIA ZGROMADZENIA
Niech każdy krok na drodze dziecięctwa będzie radością i miłością