Przeskocz do treści

Myśli Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD na sierpień 2021

1 VIII
Są cnoty, których się nie widzi, ale się je wyczuwa - modlitwa objawia się w umartwieniu, miłość w dobrych uczynkach, ofiara w radości zewnętrznej i wewnętrznej.
2 VIII
Uświęcaj się nie wiedzą cnoty, ale praktyką cnoty.
3 VIII
Zdrowy sąd i dobra wola - to dwie potęgi świętości.
4 VIII
Wiem, że masz cierpienia - niech one będą uśmiechem do Boga; wiem, że masz ze sobą trudności, niech będą ćwiczeniem cnót codziennych i zbieraniem nagrody.
5 VIII
Radość jest znakiem powołania - niech ci towarzyszy zawsze, a zwłaszcza w krzyżu.
6 VIII PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
Miłość jest wiązanką wszystkich cnót rodzących się z pokory.
7 VIII
Jeśli ci ciężko, wpatruj się w niebo za Matką Najświętszą, a radość wpłynie do duszy.
8 VIII
Błogosławię na radość, błogosławię na cierpliwość, błogosławię na miłość, bo ona pokrywa wszystkie niedoskonałości.
9 VIII
Dziecinność i rozczulanie się nad sobą – to wada; dziecięctwo i męstwo – to dar Ducha Świętego, więc umacniaj się mocą Ducha Świętego.
10 VIII
Łaska to dar Boga, współpraca z łaską to dar z siebie – bądź, więc hojna w dawaniu.
11 VIII
Boskie Dzieciątko Jezus niech darzy cię Sobą i niech na małej drodze uczy cię być prostą, szczerą, pokorną, oddaną i ofiarną, poświęconą i uświęconą w Miłosiernej Miłości.
12 VIII
Daj się prowadzić łasce Bożej, porządkuj sama siebie, ucz się codziennie być cichą i pokorną; dobrocią zwyciężaj wrażliwość; szczerością udawanie; prostotą słowa i czynu wszelkie krzywizny i grymasy.
13 VIII
Pamiętaj, że modlitwa daje łaskę, łaska rodzi współpracę, a współpraca wykonuje cnotę.
14 VIII
Modlę się za was, proszę Dzieciątko Jezus, by wylało obficie Ducha swego na każdą, byście czyniły prawdę w miłości, byście chodziły w jedności z głową i sercem waszego Małego Króla.
15 VIII Wniebowzięcie NMP
Jedną z cech wytrwania w dobrym do końca, by mieć otwartą furtę do nieba, jest miłość do Matki Najświętszej.
16 VIII
Miłość dobrze zrozumiana i dobrze wykonana jest naśladowaniem cnót codziennych, prostych; jest życiem modlitwy, jest pokorną służbą, w której ofiara łączy się z miłością.
17 VIII
Florete flores – kwitnijcie kwiaty – roznoście woń cnoty, i bądźcie zawsze młode żywotnością łaski i wesela.
18 VIII
Miłość czy gorliwość, która nie ma pokory, siebie niesie i kanonizuje; miłość bez pokory nie jest miłością, ale namiętnością.
19 VIII
Miłość własna, a zwłaszcza duchowa pycha, jest tak subtelna, że umie pokrywać własny egoizm i złączone z nim błędy ozdobną szmatką fałszywej cnoty.
20 VII
Pokora jest czystością rozumu i woli, czystością duchową, wolną od egoizmu, i stąd jest wyższą od czystości w ciele.
21 VIII
Miłość bez pokory jest krzywdą, albo namiętnością, bo nie ma w takiej miłości prawdy.
22 VIII NMP Królowej
Niech Matka Boża uczy cię modlić się i chować w sercu, i rozważać, co wiesz lub czytasz o Dzieciątku.
23 VIII
Bywa bowiem, że Panu Bogu daje się grosz, a dukata zostawia się dla siebie, a bywa też, że i o grosz dusza się targuje.
24 VIII
Bez pokory każda cnota więcej jest obłudą niż cnotą, bo bez pokory każdy uczynek wewnętrzny czy zewnętrzny nosi ze sobą faryzejskie dzwonki, które dzwonią o cnocie a cnoty nie mają.
25 VIII
Patrzcie prosto Panu Jezusowi w oczy, tam wyczytacie, jakimi jesteście i jakimi być macie.
26 VIII NMP Częstochowskiej
Wzorem do naśladowania niech będzie kontemplacja Matki Bożej - jej posłuszeństwo, czystość, ubóstwo, wykonywane w prostocie wiary, z pokorą służebnicy.
27 VIII
Pokora i ofiara ze siebie – to całość, miłość i ofiara – to całość, bo koroną miłości jest pokora, a koroną pokory jest miłość.
28 VIII
Radujcie się w pokorze, która kocha, radujcie się w miłości, która służy, a dziecięctwo wasze będzie odbiciem, fotografią Dzieciątka Jezus.
29 VIII
Pragnę waszej świętości, ale najwięcej pragnę, byście były pokorne, byście umiały czynić Fiat, i Ecce Ancilla Domini, bo to wywyższa i do godności dziecięctwa prowadzi.
30 VIII
W pokorze jest prawda, podczas gdy w miłości własnej jest obrzydliwe kłamstwo.
31 VIII
Straty doczesności są zyskiem wieczności.