Przeskocz do treści

Myśli Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD na wrzesień 2021

1 IX
Bóg jest wszędzie i zawsze jesteś w obecności Jego, więc wszędzie Go kochaj – żyjąc miłością, a tym samym radością.
2 IX
Nie wystarczy patrzeć w niebo, ale pracować trzeba na niebo dla siebie i dla bliźnich.
3 IX
W naszych niemocach utwierdza się cnota.
4 IX
Niech łaska będzie światłem, zdrowy sąd kierownikiem, a miłość normą doskonałości.
5 IX
Cierpienia są znakiem, że Pan Jezus cię kocha, więc i ty cierpieniem kochaj, bo to jest najwymowniejszy znak miłości.
6 IX
Śpiewaj z ptakami, rośnij z kwiatami, zbieraj w ogrodzie owoce swej pracy, wszystko uświęcaj modlitwą.
7 IX
Ofiara codzienna niech będzie twoją radością, a obecność Pana Jezusa twoim niebem!
8 IX Narodzenia Matki Bożej
Maryja Niepokalana „urosła” do tej wielkości i piękności z pokory; więcej się szczyciła, że jest „Ancilla Domini”, aniżeli, że jest „Tota pulchra”.
9 IX
Nie zapominaj o radości dziecięcej, bo radość jest okrasą obcowania z Bogiem i ludźmi.
10 IX
Kto chce służyć prawdziwie Panu Jezusowi, ten z krzyżem się zaślubia.
11 IX
Jezus niech będzie ci towarzyszem myśli, woli i pracy, a łaska Jego niech ci będzie pokarmem.
12 IX Imienia Maryi
Królowej świata imieniny – złóż Matce Jezusowej i twojej bukiecik życzeń, żeby była znana, kochana, naśladowana; by każde dziecko Karmelu było podobne do swej Matki, w oczach, w głosie, w ruchach, a szczególnie w miłowaniu Dzieciątka Jezus.
13 IX
Bądź apostołką Dzieciątka i dziecięctwa wśród tych najmniejszych.
14 IX Podwyższenie Krzyża Świętego
Jezus, który cię kocha, obrał dla ciebie drogę, którą sam szedł, drogę krzyża. Życzę ci, byś była świętą, a świętość jest nieoddzielna od krzyża, czy jest on wewnętrzny czy zewnętrzny.
15 IX Matki Bożej Bolesnej
Cierpienie tak się z cnotą łączy, jak dusza z ciałem. Bez duszy – ciało jest martwe, bez umartwienia – nie ma prawdziwej cnoty.
16 IX
Życzę ci łaski, męstwa Ducha Świętego, żebyś w cierpieniach zawsze więcej miała miłości niż bólu, więcej heroizmu niż słabości, więcej radości, niż smutku – byś dawała dowód Panu Jezusowi, że chcesz być podobną do Niego.
17 IX
Niech Dzieciątko Jezus darzy cię zawsze zwycięstwem nad sobą i pokojem zwycięstwa.
18 IX
Pilnuj modlitwy, jak dobre dziecko Boże, bo modlitwa umieści cię w ramionach Bożych, da ci nie tylko wiedzę, ale życie Boże.
19 IX
Uporządkowanie pracy, to połowa pracy.
20 IX
Rozwijaj swoje siły duchowe i pod wpływem łaski przyswajaj sobie dziecięctwo Boże, w miłości do Dzieciątka Jezus i do Jego Matki
21 IV
Niech to Boskie Dzieciątko uczy cię kochać Ojca w niebie, niech Ci udziela swego Ducha, niech prowadzi do Serca swojej Matki, niech ci powierzy klucze do tajemnic swego dziecięctwa!
22 IX Początek nowenny do św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Nieś w swym apostolstwie imię Dzieciątka, by dzieci rosły łaską, niewinnością, naśladuj św. Teresę, która swym dziecięctwem opanowała świat.
23 IX
Kochaj Dzieciątko Jezus, kochaj Jego Matkę, kochaj św. Józefa i małą Teresę, bądź małym dzieckiem, ale i wielką świętą.
24 IX
Niech wasz Karmel dziecięctwa – mały, ale wierny, żyje codziennym heroizmem ofiary w modlitwie, w umartwieniu i apostolstwie na chwałę Maleńkiego Założyciela, wkorzeniony w miłość Matki Najświętszej i radosny w wykonaniu.
25 IX
Duch dziecięctwa, z cnotami dziecięctwa, to dziś i zawsze najskuteczniejsze apostolstwo.
26 IX
Radosną trzeba być, bo to znak dziecięctwa – w duszy jednak zawsze pracuj nad skupieniem i ciszą, nawet wtedy, gdy w hałasie pracować trzeba.
27 IX
Rzucaj z uśmiechem kwiaty Dzieciątku, by ten Król Wszechmocy, dał także swemu dziecku dojrzałe owoce cnót.
28 IX
Bądź, więc radośnie poważną i poważnie radosną, a lęk, który krępuje, zamieniaj na bojaźń miłującą i dziecięcą, która jest równocześnie wolnością dziecka Bożego.
29 IX
Wszystko, co jest i nazywa się cnotą, trzeba okupić najpierw modlitwą, a potem umartwieniem i ofiarą; bez modlitwy i umartwienia Karmel nigdy nie będzie radością, ani dziecięctwem.
30 IX
Służba Jezusowi Dzieciątku jest królowaniem. - Pokora jest służącą, która króluje służąc, miłość jest królową, która kochając służy.