Przeskocz do treści

Myśli Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD na czerwiec 2020

1 VI
Czcij bardzo Ducha Świętego, bo gdy On rządzi jest posiew łaski, a z nią obfitość dzieł świętych.
2 VI
Kochaj wszystko co dobre, piękne, szlachetne, cnotliwe, jako środek do celu ? do objęcia Boga.
3 VI
Choć twoje życie, dzień za dniem, jest prawie takie samo, czyń je codziennie nowym, świeżym: ?chodź w nowości ducha?. Nie można Bogu dawać rzeczy odgrzewanych, ale zawsze świeże przez przypływ miłości.
4 VI
W pokornej wdzięczności daj Bogu chwałę, w pokornej skrusze skreślaj swoje długi, w pokornej miłości służ Bogu i bliźnim.
5 VI
Trzeba patrzeć w oczy Boga, bo w tych oczach zobaczymy siebie w Bogu, a Boga w naszym oku.
6 VI
Dzieła Boże muszą być okupione cierpieniem.
7 VI  NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Przez wiarę wiemy, a przez nową łaskę wlaną możemy doświadczyć, że Trójca Najświętsza jest w naszej duszy i że z Nią w przedziwnej poufałości rozmawiać możemy.
8 VI
Przyjaźń z Panem Jezusem trzeba okupić cierpieniem, bólem, wiernością, weselem obecności Bożej.
9 VI
Trzeba wielkiej wiary, by wznieść się ponad siebie, ufności, by oprzeć się o Boga, miłości, żeby widzieć nie krzyż, tylko Pana Jezusa.
10 VI
Gdy dusza siebie pozna, wszystkie swoje biedy ? to widzi z jednej strony dobroć Boga, a z drugiej strony ma wielkie wyrozumienie i szerokie serce dla drugich.
11 VI NAJŚWIETSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
Gdy mamy rozmawiać o tajemnicy Eucharystii, lepiej jest uklęknąć i adorować, wierząc Miłości, ufając Miłości i kochając Miłość.
12 VI
Wiarą, choćby na ciemno, miłością, choćby na zimno ? toruj drogę do zjednoczenia myśli i woli z Panem Jezusem, a przez Niego z Ojcem w Duchu Świętym.
13 VI
Módl się zwłaszcza o żywą wiarę, prostotę i miłość - taką szczerą i dziecięcą, by ?Ojcze nasz? było zjednoczeniem, by ?Zdrowaś? było miłością, by ?Credo? było wyznaniem i czynem.
14 VI
Praca jest okazją do wielu cnót ? hartuje siły, broni od pokus, od bezczynności, która jest przyczyną tysiącznych niepotrzebnych myśli.
15 VI
Jeśli wiara jest okiem, nadzieja ręką, to miłość jest sercem, które wszystko ożywia, jest motorem, który w ruch puszcza wszystkie siły ducha i ciała.
16 VI
Na drodze cnoty czyń zawsze tak, tak... - szczerze i prosto, bo prosta droga jest najkrótsza. Zwodnicze porywy nie prowadzą do celu.
17 VI
Niech łaska będzie ci źródłem, miłość słońcem, prostota siejbą, wykonanie szczerością woli.
18 VI
Szukaj zawsze perły kosztownej, dając za miłość wszystkie swe majętności.
19 VI  NAJŚWIETSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Cała teologia Serca Bożego streszcza się w miłości ? Bóg jest miłością! I w tej miłości streszczają się wszystkie tajemnice wiary.
20 VI  NIEPOKALANEGO SERCA NMP
Maryja stała się drogą, którą przyszedł do nas Syn Boży, Chleb który z nieba zstąpił.
21 VI
Ja ćwiczę się w cierpliwości ze sobą w rozmaitych fizycznych biedach i doświadczam, że cnota ocierpiana ma tytuł do cnoty.
22 VI
Gdzie jest pokora i miłość, tam łaska odnosi zwycięstwo.
23 VI
Czego na razie usunąć nie możesz, znoś cierpliwie ? sama cierpiąc wewnętrznie, nauczysz się lepiej rozumieć trudności drugich.
24 VI
Ufaj i idź naprzód, bo wystarczy ci łaska Pana ? nią się umacniaj i nie zniechęcaj się.
25 VI
Proszę Pana Jezusa ?by twój kwiatek? nie więdnął, lecz był zawsze piękny pięknością Bożych kolorów: wiary żywej, nadziei niezachwianej i miłości, co się podpisuje ofiarą.
26 VI
Modlitwa daje Boga i łaskę, posłuszeństwo buduje cnoty, miłość Boga i wzajemna ? wiąże wszystko w doskonałość.
27 VI
Popełniamy często niedorzeczność, przejmując się tym, co będzie w przyszłości.
28 VI
Modlitwa, to ciągłe kierowanie myśli, serca, pamięci do Boga, to ciągła adoracja, uwielbianie, dziękczynienie, oddawanie się Bogu ? czyli ciągła, rosnąca miłość ku Bogu, oparta na wierze i dziecięcej ufności.
29 VI
Uzbrajaj się w pokorę i cichość, i bądź mężną duszą.
30 VI
Umartwienie to nic innego, jak pokora rozumu i prostota serca, i miłość bliźniego, w której ta pokora naprawdę i praktycznie służy.